วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สู้สู้ นะคะนักศึกษาทุกคน

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้กำลังใจกับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนค่ะ

    ตอบลบ